Tiệm có bao nhiêu tài khoản chính thức?

Tiệm hiện tại có ba tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, như sau: 1. Họ và tên chủ tài khoản: Trần Trọng Nghĩa Số tài khoản: 0071000911811 Ngân Hàng: Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh, phòng giao dịch số 9. 2. Họ và tên chủ tài khoản: Trần Trọng Nghĩa Số tài khoản: 15435429 […]